Die mensen van tegenwoordig…

In de afgelopen vijf maanden heb ik een kleine honderd verschillende horecaondernemingen bezocht.  Het valt me op dat de meeste bedrijfsleiders en partymanagers het met elkaar eens zijn over het ‘feit’ dat de medewerkers van vandaag minder getalenteerd, opgeleid en opgevoed zijn dan de medewerkers van pak ‘m beet twintig jaar geleden.

Wanneer ik deze verhalen aanhoor dwalen mijn  gedachten steeds weer af naar de tijd waarin ik als tweedejaars middelbare scholier met mijn klasgenoten vaststelde dat de brugklasser echt ieder jaar kleiner wordt…

Wat is er wel aan de hand? Misschien is het wel zo dat nieuwe mensen in het vak wat sneller voor de leeuwen worden geworpen,  dat de balans in een team wat minder goed in evenwicht is en dat de groep jonge, nieuwe mensen is oververtegenwoordigd. Zeker een bedrijfsleider moet begrip hebben voor de financiële voordelen die dat oplevert. Wel betekent dat dat de rol van sturende mensen op de vloer drastisch verandert.

De leidinggevende moet veel meer zorgen voor coaching, briefing en instructie. Sterker nog, ik denk dat de taken van een leidinggevende van een jong team voor het grootste deel bestaan uit begeleiding en sturing van een groep. Door dagelijks aandachtspunten aan te tippen en het belang van gastvriendelijkheid iedere dag weer opnieuw te benadrukken.

Wanneer een horecaondernemer gebruik maakt van jonge medewerkers die hij maar een derde hoeft te betalen van het loon van een vakvolwassen medewerker snap ik dat dit voor hem interessant is. Wel vind ik dat hij dan de morele verplichting heeft naar deze medewerker en zeker naar de gast, dat hij ook voor tenminste een derde investeert in begeleiding en coaching van deze jonge medewerker.

De economische omstandigheden dwingen ondernemers creatief om te gaan met loonkosten. Toch zullen de ondernemers de managers  van hun bedrijven aan de hand moeten nemen en samen met hen teams smeden die zij intensief begeleiden. Zijn het wel de medewerkers die veranderen, of zijn het misschien de bedrijfsleiders en partymanagers die richting missen?

Wouter Verkerk

Wouter Verkerk is een van de meest gevraagde sprekers op het gebied van Horeca en Gastvrijheid en begeleidt Horecaondernemers en hun teams door heel Nederland.

Wouter schrijft columns, blogs en boeken over gastvrijheid. Hij ontwikkelde diverse gastvrijheidsmodellen zoals het '12 stappen gastcontactplan' en is grondlegger van "Signature Hospitality".

Wouter schrijft onafhankelijk en wanneer er een commerciële relatie bestaat tussen Wouter en zijn onderwerp dan vermeldt hij dat. Wouter is BrandAmbassador van zijn eigen bedrijven zoals Verkerk Bartstra Gastvrijheid Consultants en Plan Boutique, het horeca hoofdkantoor van Nederland! en van Nobel Drinks, Bidfood, Eyes for Details, Boonstra Wijnen, Unitouch, The Branding Club, Chocomel, Orderli, Smit's Delicious en The Dutch Cocktail Club.
Bestel boeken van Wouter Verkerk op Horecabo.nl.