Voelsprieten

‘Als mens en onderneming de invloed van een veranderende maatschappij toelaten en zich er door laten inspireren’. Dat is investeren in een succesvolle toekomst.  Als ondernemer merk ik iedere dag hoeveel energie een bruisende en gastvriendelijke omgeving je oplevert. Ook weet ik steeds beter welke plekken mij niks zullen brengen en welke signalen mij ertoe bewegen afstand de kiezen.  Managers en ondernemers zijn vaak onder de enorme druk die zij ervaren in hun drang te presteren, vergeten dat ook zij beschikken over hun eigen persoonlijke voelsprieten. Ook zij zijn in staan sfeersignalen op te vangen en daarop, op hun eigen manier, te reageren. Ze hebben het alleen, om welke reden dan ook, afgeleerd.

Toen mijn grootmoeder aan het einde van haar bereisde en boeiende leven hoorde van de verschrikkelijke gevolgen van de tsunami in Zuidoost Azië in 2004, reageerde zij op een voor mij inspirerende wijze. Refererend aan haar tijd in toen nog Nederlands Indië zei ze: “wij hadden vroeger ook van die verschrikkelijke golven, dat voelden de dieren aankomen en trokken dan allemaal landinwaarts. Wij gingen er dan achteraan, en als we een paar dagen later terugkwamen zagen we inderdaad dat er veel was weggespoeld. Maar we leefden nog en we gingen weer verder.”

De woorden van mijn oma leerden mij, dat we in veel gevallen gewoon zouden moeten vertrouwen op de signalen die de natuur, je onderbuik en ons boerenverstand ons geven. Hoe vaak hoor je mensen na een foute beslissing of een mislukt avontuur niet zeggen: ‘ik wist het! Ik had er al zo’n slecht gevoel bij…’ Soms zijn de verleidingen ook gewoon te groot om je gevoel te volgen. Zeker in een wereld die in toenemende mate om geld ging draaien, en mensen die keer op keer waarschuwden voor foute beslissingen wel heel lang op hun gelijk moesten wachten, bleek het voor veel mensen een opgave op het juiste kompas te blijven varen.

De gevolgen van alle beslissingen van de mensen die niet zo koersvast voeren, staan nu dagelijks in de krant. Bijzonder is het te merken dat deze goudzoekers zich op geen enkele wijze generen voor hun Zonnekoning gedrag. Helaas blijven deze mensen daarmee een soort voorbeeld voor een generatie die het achteraf gezegd, ook niet zo goed wist. Gelukkig komen nu veel mensen tot inkeer en staat er een nieuwe generatie klaar die gemotiveerd is om in nieuwe patronen en andere verbanden de wereld van morgen vorm te geven. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn, zeker niet omdat de generaties die in meer of mindere mate in ieder geval medeverantwoordelijk zijn voor de uit de hand gelopen situatie zoals we daar nu in leven, alles zullen doen om noodzakelijke veranderingen in organisatie en beleid te voorkomen. Daarbij volledig gebruikmakend van de systemen en netwerken die zij zelf hebben ingevoerd.

We leven in een spannende tijd, die wat mij betreft vooral draait om de vraag of we in staat zullen zijn waarden te vinden die bij ons passen. Te vertrouwen op ons gevoel, dat velen dan wel eerst zullen moeten terugvinden. Weer oog krijgen voor onze omgeving, nadenken over duurzaamheid zonder dat per se te vertalen in commerciële toepassingen. Mensen willen soms op geholpen worden een nieuw spoor te vinden. Een goede ondernemer geeft het juiste voorbeeld en inspireert zijn gasten en of klanten. En lang niet alleen door ze alleen maar te geven waarom ze hebben gevraagd. ‘Want als je altijd doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg.’

Aan de vooravond van een heel nieuw hoofdstuk in mijn leven zijn dit gedachten die in deze periode langs komen. Niet om continue mee bezig te blijven, wel om even bij stil te staan. Vanaf september volgen er nieuwe blogs, dan van een getrouwd man!

Wouter Verkerk is een van de meest gevraagde sprekers op het gebied van Horeca en Gastvrijheid en begeleidt Horecaondernemers en hun teams door heel Nederland.

Wouter schrijft columns, blogs en boeken over gastvrijheid. Hij ontwikkelde diverse gastvrijheidsmodellen zoals het '12 stappen gastcontactplan' en is grondlegger van "Signature Hospitality".

Wouter schrijft onafhankelijk en wanneer er een commerciële relatie bestaat tussen Wouter en zijn onderwerp dan vermeldt hij dat. Wouter is BrandAmbassador van zijn eigen bedrijven zoals Verkerk Bartstra Gastvrijheid Consultants en Plan Boutique. En van Nobels Drinks, Bidfood, Unitouch, The Branding Club, Chocomel, The Dutch Cocktail Club, Jam!, en SVH.
Bestel boeken van Wouter Verkerk op Horecabo.nl.